Trendy w opiece zdrowotnej: #1 Telezdrowie

W 2020 roku sektor opieki zdrowotnej stanął w obliczu poważnych zmian — w czasie kwarantanny placówki medyczne musiały szybko wdrażać systemy telemedyczne, aby zapewnić podstawową opiekę medyczną swoim pacjentom.

Cała sytuacja doprowadziła do szybszej cyfryzacji branży medycznej. Wszystko, co nie wymagało fizycznego udziału lekarza, stało się dostępne zdalnie.

Początek trendu 

Telezdrowie to szerokie pojęcie, które obejmuje wszystkie technologie, usługi elektroniczne i telekomunikacyjne wykorzystywane do świadczenia opieki i usług na odległość.

Przebywając w swoich domach podczas pandemii, cały świat mógł się przekonać o wygodzie zdalnych konsultacji. Dodatkowo poszerzyło się spektrum innych usług medycznych, z których można skorzystać zdalnie. Przykładowo, w ostatnim czasie bardzo popularne stały się wizyty-online u psychologów i psychoterapeutów i przeróżne konsultacje dietetyczne. 

Zalety telezdrowia

  • Rozszerzony dostęp do opieki zdrowotnej – telemedycyna ułatwia dostęp do profesjonalnej pomocy medycznej osobom mieszkającym na odległych terenach lub z ograniczoną mobilnością; umożliwia też dostęp do specjalistów zlokalizowanych w innych miastach czy nawet państwach, dzięki czemu ułatwia uzyskanie drugiej opinii czy weryfikację diagnozy.
  • Mniejszy kontakt – ogranicza się kontakt między pacjentami oraz pracownikami służby zdrowia, dzięki czemu jest mniejsze ryzyko rozprzestrzeniania się chorób.
  • Oszczędza czas – uzyskanie informacji możliwe jest bez wychodzenia z domu i przemieszczania się. Przykładowo w dermatologii, gdy pacjent wysyła zdjęcie fragmentu skory do specjalisty, możliwe jest też przeprowadzenie niektórych badań na odległość, np. EKG.
  • Opieka nad pacjentami z chorobami innymi niż COVID-19 – jeśli do wiosny 2020 roku osoby z chorobami przewlekłymi nie mogły nawet pomyśleć, że kiedykolwiek będą mogły odwiedzać szpitale znacznie rzadziej, a znaczna część konsultacji medycznych będzie odbywała się online, to właśnie teraz przyspieszył się również postęp w zdalnej opiece takich pacjentów.  Wspiera też profilaktykę i terapię, np. poprzez aplikacje przypominające o braniu leków, zbieraniu pomiarów czy wykonywaniu zaleceń lekarzy.
  • Ciągłość opieki – Dzięki spójnej komunikacji zdalnej lekarze mogą utrzymywać stały kontakt  z pacjentami i unikać wszelkich negatywnych konsekwencji spowodowanych opóźnionymi lub nieodebranymi wizytami osobistymi. Możliwe jest zdalne monitorowanie parametrów życiowych pacjenta, w tym przesyłanie danych bezpośrednio do lekarza przez wykorzystanie tzw. wearables, elektroniki noszonej.

Trend na telezdrowie utrzyma się

Telemedycyna to jeden z niesłabnących trendów w medycynie ostatnich lat. Dzięki coraz większej funkcjonalności i bezpieczeństwu użytkowania aplikacji i urządzeń pomiarowych, możemy spodziewać się ogromnego rozwoju telemedycyny w najbliższych latach, a jej wykorzystanie w coraz większym stopniu będzie wspierać pracę lekarzy.

71% pacjentów w Stanach Zjednoczonych rozważało zdalne usługi medyczne na początku pandemii, a 50% korzystało już z wirtualnych wizyt. Badania przeprowadzone przez Fortune Business Insights przewidują, że do 2026 r. rynek telezdrowia przekroczy 185 miliardów dolarów.*

***

Źródła:

* https://mobidev.biz/blog/technology-trends-healthcare-digital-transformation

The project is co-financed by the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Operational Programme 2014-2022.