Dla Szpitali & Ośrodków

MCR Clinical Site
Manager™ (CSM™)

Dla ośrodków
prowadzących badania kliniczne

Czym jest MCR Clinical Site Manager™ ?

MCR Clinical Site Manager™ to system dla zarządzających ośrodkami i koordynatorów badań do efektywnego kontraktowania, nadzoru i rozliczania.

Jest to jeden z trzech systemów stworzonych przez MCR Clinic™ dla badań klinicznych.

Systemy te nie tylko nie kolidują z dotychczas używanymi w szpitalach, czy w branży badań klinicznych, a wręcz zostały pomyślane tak aby z nimi w tle współpracować i płynnie się integrować.


Wszystkie systemy MCR Clinic™ posiadają ten sam moduł komunikacyjny z dynamicznie generowanymi formularzami, co pozwala pracownikom ośrodka, sponsora, CRO i wsparcia technicznego na sprawne kontaktowanie się, powiadamianie i przypominanie o sprawach.

Większość informacji oraz danych badania lub uczestnika badania jest generowanych bądź dołączanych do wiadomości w sposób automatyczny, co wydatnie przyspiesza komunikację, czyni ją przyjazną dla użytkowników, pozwala uniknąć błędów oraz dodaje kolejną warstwę bezpieczeństwa danych.

Korzyści dla Ciebie i Twojego ośrodka

MCR Clinical Site Manager™ (CSM™) jest odpowiedzią na często zgłaszane trudności

Wiedza w jednym miejscu #allinone

Zapewnienie spójności informacji zarządczej, medycznej, finansowej dotyczącej prowadzonego badania klinicznego

Kontraktowanie świadczonych usług

Automatyzowanie procesu tworzenia planu badania i cennika badania wspólnie ze sponsorem/CRO

Maksymalizacja budżetu badania

Możliwość renegocjacji i aktualizacji cennika w toku trwania badania

Eliminacja strat finansowych ośrodka

Prawidłowe rozliczanie ze świadczonych usług medycznych

Przyspieszenie rozliczeń ze sponsorem/CRO

Poprawa płynności finansowej ośrodka

Pełna kontrola finansowa

Sprawdzanie procedur na bieżąco, wgląd do aktualnej dokumentacji na każdym etapie badania

Pozostałe systemy MCR CLINIC™

MCR eSource Remote Viewer™ (eSRV™)

System do zdalnego monitoringu badań w modelu hybrydowym dla sponsorów i firm CRO.

MCR Data Communication Integrator™ (DCI™)

System bezpiecznej i automatycznej wymiany danych między różnymi systemami używanymi w badaniach klinicznych.

Security of MCR Clinic™ systems

Proven in real-world environments

MCR Clinic™ systems have been tested in oncology trials conducted at university teaching hospitals in collaboration with leading pharmaceutical companies.

Conforms to national and international standards

MCR Clinic™ systems are designed to operate in accordance with the Regulatory Model based on regulations and guidelines concerning both clinical research, personal data protection and healthcare information system.

Meet the highest IT requirements

MCR Clinic™ systems meet the highest medical IT requirements in Cloud and Software-as-a-Service infrastructure (Microsoft Azure, FHIR Fast Healthcare Interoperable Resource, HL7 CDA and higher for medical data storage and exchange).

Napisz lub zadzwoń żeby umówić się na spotkanie

Krystyna Antolak

+48 789 229 070

k.antolak@mcr.clinic

Anna Urban-Marcinkiewicz

   +48 789 266 610    

a.marcinkiewicz@mcr.clinic