Dla Szpitali & Ośrodków

MCR Clinical Site
Manager™ (CSM™)

Dla ośrodków
prowadzących badania kliniczne

Czym jest MCR Clinical Site Manager™ ?

MCR Clinical Site Manager™ (CSM™) system dla kadry zarządzającej ośrodkiem klinicznym oraz badaczy i zespołu badawczego. 

System został stworzony w oparciu o wiedzę i doświadczenie wszystkich zainteresowanych stron. 
CSM™ pozwala na automatyczne generowanie dokumentacji źródłowej uczestnika badania klinicznego. 

Ośrodek ma pełną wiedzę zarządczą i kontrolę finansową nad prowadzonymi badaniami, informacjami o uczestnikach i wykonywanych procedurach medycznych. 


Dodatkowo użytkownicy systemu mają dostęp do komunikatora MCR Clinic™ na zasadzie pytanie i odpowiedź umożliwiający komunikację w czasie rzeczywistym na linii ośrodek – monitor. 

Badacze i zespół badawczy oszczędzają czas przy jednoczesnym automatycznym generowaniu statystycznie zdrowszych danych.  

Korzyści dla Ciebie i Twojego ośrodka

MCR Clinical Site Manager™ (CSM™) jest odpowiedzią na często zgłaszane trudności

Maksymalizacja budżetu badania
Możliwość renegocjacji i aktualizacji cennika w toku trwania badania

Eliminacja strat finansowych ośrodka
Prawidłowe rozliczanie ze świadczonych usług medycznych

Przyspieszenie rozliczeń ze sponsorem/CRO
Poprawa płynności finansowej ośrodka

Wiedza w jednym miejscu #allinone
Zapewnienie spójności informacji zarządczej, medycznej, finansowej dotyczącej prowadzonego badania klinicznego

Kontraktowanie świadczonych usług
Automatyzowanie procesu tworzenia planu badania i cennika badania wspólnie ze sponsorem/CRO

Pełna kontrola finansowa
Sprawdzanie procedur na bieżąco, wgląd do aktualnej dokumentacji na każdym etapie badania

Pozostałe systemy MCR CLINIC™

MCR eSource Remote Viewer™ (eSRV™)

System do zdalnego monitoringu badań w modelu hybrydowym dla sponsorów i firm CRO.

MCR Data Communication Integrator™ (DCI™)

System bezpiecznej i automatycznej wymiany danych między różnymi systemami używanymi w badaniach klinicznych.

Bezpieczeństwo systemów MCR Clinic™

Przetestowane w realnych warunkach

Systemy MCR Clinic™ zostały przetestowane w badaniach onkologicznych w szpitalach uniwersyteckich we współpracy z czołowymi firmami farmaceutycznymi.

Zgodne z krajowymi i zagranicznymi standardami

Systemy MCR Clinic™ systems zostały zaprojektowane w zgodzie z modelem regulacyjnym bazowanym na przepisach i wymogach dotyczących badań klinicznych, ochrony danych osobistych i systemów informacyjnych ochrony zdrowia.

Spełniamy najwyższe wymagania IT

Systemu MCR Clinic™ spełniają najwyższe wymagania IT w infrastrukturze chmurowej i SaaS (Microsoft Azure, FHIR Fast Healthcare Interoperable Resource, HL7 CDA i więcej przeznaczonych do przechowywania i wymiany danych).

Anna Urban-Marcinkiewicz

   +48 789 266 610    

[email protected]