Dla Sponsorów & CRO

MCR eSource Remote
Viewer™ (eSRV™)

Dla sponsorów badań klinicznych
oraz firm CRO

Czym jest MCR eSource Remote Viewer™ ?

MCR eSource Remote Viewer™ (eSRV™) system dla kadry zarządzającej, monitorów i zespołów projektowych. System został stworzony w oparciu o wiedzę i doświadczenie wszystkich zainteresowanych stron.

eSRV™ pozwala na zdalne auto-monitorowanie badania klinicznego w czasie rzeczywistym.  

Sponsor badania klinicznego ma pełną wiedzę o statusie badania, o wykonanych procedurach, odbytych wizytach oraz zdalny dostęp do 100% SDV. 


Dodatkowo użytkownicy systemu mają dostęp do komunikatora MCR Clinic™ na zasadzie pytanie i odpowiedź umożliwiający komunikację w czasie rzeczywistym na linii monitor – ośrodek. 

Monitorzy i zespoły projektowe oszczędzają czas przy jednoczesnym bieżącym rozwiązywaniu queries w czasie rzeczywistym.

Korzyści dla Monitora i Sponsora

MCR eSource Remote Viewer™ (eSRV™) zapewnia zdalny dostęp do eSource

Oszczędność
Szacowana redukcja kosztów monitorowania o 25% dzięki zastąpieniu części wizyt bezpośrednich zdalnym dostępem do danych.

Szybkość
Zdalny dostęp do danych aktualizowany co 24h z możliwością weryfikacji i edytowania w dowolnym czasie.

Efektywność
Minimalizacja możliwości popełniania błędów – generowanie zdrowszych statystycznie danych.

Bezpieczeństwo
Dostęp do danych mają tylko osoby uprawnione, koniec dostępu „over the shoulder”.

Monitoring
Ograniczenie wizyt fizycznych monitorów na rzecz zdalnego dostępu do eSource w zautomatyzowanym modelu.

Automatyzacja
Ograniczenie do minimum ręcznej weryfikacji danych – automatyzacja eSource data verification.

Pozostałe systemy MCR CLINIC™

MCR Clinical Site Manager™ (CSM™)

System dla zarządzających ośrodkami i koordynatorów badań do efektywnego kontraktowania, nadzoru i rozliczania.

MCR Data Communication Integrator™ (DCI™)

System bezpiecznej i automatycznej wymiany danych między różnymi systemami używanymi w badaniach klinicznych.

Bezpieczeństwo systemów MCR Clinic™

Sprawdzone w rzeczywistym środowisku

Systemy MCR Clinic™ zostały przetestowane w badaniach onkologicznych, prowadzonych w uniwersyteckich szpitalach klinicznych, we współpracy z wiodącymi firmami farmaceutycznymi.

Zgodne z normami krajowymi i międzynarodowymi

Systemy MCR Clinic™ zaprojektowano tak aby działały zgodnie z Modelem Regulacyjnym opartym o regulacje prawne i wytyczne dotyczące zarówno badań klinicznych, ochrony danych osobowych, jak i systemu informacji w ochronie zdrowia.

Spełniają najwyższe wymagania informatyczne

Systemy MCR Clinic™ spełniają najwyższe wymagania dotyczące informatycznych systemów medycznych w infrastrukturze Cloud i Software-as-a-Service (Microsoft Azure, FHIR Fast Healthcare Interoperable Resource, HL7 CDA i wyższe do przechowywania i wymiany danych medycznych).

Anna Urban-Marcinkiewicz

   +48 789 266 610    

[email protected]