Dla Sponsorów & CRO

MCR eSource Remote
Viewer™ (eSRV™)

Dla sponsorów badań klinicznych
oraz firm CRO

Czym jest MCR eSource Remote Viewer™ ?

MCR eSource Remote Viewer™ (eSRV™) to system do zdalnego monitoringu badań w modelu hybrydowym.

Jest to jeden z trzech systemów stworzonych przez MCR Clinic™ dla badań klinicznych.

Systemy te nie tylko nie kolidują z dotychczas używanymi w szpitalach, czy w branży badań klinicznych, a wręcz zostały pomyślane tak aby z nimi w tle współpracować i płynnie się integrować.


Wszystkie systemy MCR Clinic™ posiadają ten sam moduł komunikacyjny z dynamicznie generowanymi formularzami, co pozwala pracownikom ośrodka, sponsora, CRO i wsparcia technicznego na sprawne kontaktowanie się, powiadamianie i przypominanie o sprawach.

Większość informacji oraz danych badania lub uczestnika badania jest generowanych bądź dołączanych do wiadomości w sposób automatyczny, co wydatnie przyspiesza komunikację, czyni ją przyjazną dla użytkowników, pozwala uniknąć błędów oraz dodaje kolejną warstwę bezpieczeństwa danych.

Korzyści dla Monitora i Sponsora

MCR eSource Remote Viewer™ (eSRV™) zapewnia zdalny dostęp do eSource

Oszczędność

Szacowana redukcja kosztów monitorowania o 25% dzięki zastąpieniu części wizyt bezpośrednich zdalnym dostępem do danych.

Bezpieczeństwo

Dostęp do danych mają tylko osoby uprawnione, koniec dostępu “over the shoulder”.

Szybkość

Zdalny dostęp do danych aktualizowany co 24h z możliwością weryfikacji i edytowania w dowolnym czasie.

Monitoring

Ograniczenie wizyt fizycznych monitorów na rzecz zdalnego dostępu do eSource w #modelhybrydowy.

Efektywność

Minimalizacja możliwości popełniania błędów – generowanie zdrowszych statystycznie danych.

Automatyzacja

Ograniczenie do minimum ręcznej weryfikacji danych – automatyzacja eSource data verification.

Pozostałe systemy MCR CLINIC™

MCR Clinical Site Manager™ (CSM™)

System dla zarządzających ośrodkami i koordynatorów badań do efektywnego kontraktowania, nadzoru i rozliczania.

MCR Data Communication Integrator™ (DCI™)

System bezpiecznej i automatycznej wymiany danych między różnymi systemami używanymi w badaniach klinicznych.

Bezpieczeństwo systemów MCR Clinic™

Sprawdzone w rzeczywistym środowisku

Systemy MCR Clinic™ zostały przetestowane w badaniach onkologicznych, prowadzonych w uniwersyteckich szpitalach klinicznych, we współpracy z wiodącymi firmami farmaceutycznymi.

Zgodne z normami krajowymi i międzynarodowymi

Systemy MCR Clinic™ zaprojektowano tak aby działały zgodnie z Modelem Regulacyjnym opartym o regulacje prawne i wytyczne dotyczące zarówno badań klinicznych, ochrony danych osobowych, jak i systemu informacji w ochronie zdrowia.

Spełniają najwyższe wymagania informatyczne

Systemy MCR Clinic™ spełniają najwyższe wymagania dotyczące informatycznych systemów medycznych w infrastrukturze Cloud i Software-as-a-Service (Microsoft Azure, FHIR Fast Healthcare Interoperable Resource, HL7 CDA i wyższe do przechowywania i wymiany danych medycznych).

Napisz lub zadzwoń żeby umówić się na spotkanie

Krystyna Antolak

+48 789 229 070

k.antolak@mcr.clinic

Anna Urban-Marcinkiewicz

   +48 789 266 610    

a.marcinkiewicz@mcr.clinic