O nas

Systemy MCR Clinic™ wspierają kluczowe procesy badań klinicznych

  • Kompleksowe zarządzanie badaniem
  • Budżetowanie i rozliczanie świadczonych usług
  • Intuicyjna komunikacja z uczestnikami
  • Zdalne monitorowanie postępów i jakości badania
  • Szybkie eliminowanie błędów w dokumentacji
  • Dbanie o jakość i bezpieczeństwo danych

Spółka

MCR Clinic sp. z o.o.


Zarząd

Władysław Halbersztadt

Udziałowcy

INVESTIN
JCI
Mariusz Olejniczak

Rada Nadzorcza

Paweł Blachno
Małgorzata Olejniczak
Piotr Koral

Co robimy

MCR Clinic™ dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla Badań Klinicznych, opracowane we współpracy z pacjentami, lekarzami i monitorami. Dzięki nam Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Pacjenta (EDM) automatycznie staje się Dokumentacją Źródłową Uczestnika Badania Klinicznego (eSource). Zastosowanie MCR Clinic™ w monitorowaniu Badań Klinicznych znacząco zmniejsza czas i koszty badania. Dzięki MCR Clinic™ Ośrodki, Sponsorzy i firmy CRO zwiększają produktywność, optymalizują i przyspieszają proces badawczy. 

MCR Clinic™ integruje się z EDM w Ośrodku, łącząc w sobie takie funkcjonalności jak Zdalny Monitoring, CTMS oraz ISF & eTMF. Dzięki integracji i dopasowanym rozwiązaniom komunikacyjnym oferujemy Monitorom i Zespołom Projektowym, jak również Badaczom i Zespołom Wspierającym możliwość pracy zgodnie z filozofią “Wszystko w jednym miejscu” (All-in-One), bez konieczności ręcznego przepisywania i weryfikowania danych. To pozwala skoncentrować się na kwestiach medycznych i kluczowych wyzwaniach.

Automatyzujemy SDV poprzez integrację z EDM, przyspieszamy monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz ułatwiamy zarządzanie badaniami klinicznymi w Ośrodku. Eliminujemy w ten sposób niepożądany i nieprawidłowy dostęp “over the shoulder”.  

Zapewniamy zmniejszoną liczbą fizycznych wizyt monitorujących (on site), zdalny dostęp do danych źródłowych i zautomatyzowany monitoring badań. 

Poznaj nasz zespół

Jesteśmy prawdziwie hybrydową firmą i zespołem