Trendy w opiece zdrowotnej: #5 Digital Health Assistants

Rok 2021 przyniósł prawdziwy rozkwit usług Wirtualnych Asystentów w ochronie zdrowia. Po tym jak Siri (Apple), Alexa (Amazon Echo) czy Cortana (Microsoft) weszły na stałe do życia ludzi, swój czas przeżywają teraz Wirtualni Asystenci w ochronie zdrowia.

Pandemia Covid-19 doprowadziła wiele systemów ochrony zdrowia na całym świecie do niewydolności. Brakuje miejsc w szpitalach, brakuje sprzętu, wreszcie – brakuje lekarzy, pielęgniarek i kadry wspierającej. Nie bez powodu więc wirtualni asystenci zyskują na popularności.

Wirtualni Asystenci w ochronie zdrowia

Wirtualni asystenci w ochronie zdrowia (Wirtual Health Assistants), mają przeważnie postać aplikacji mobilnych, ale mogą to też być aktywowane mową głośniki czy też elektronika noszona (o której pisaliśmy jakiś czas temu).

Wspierają pracowników ochrony zdrowia w codziennych, powtarzalnych czynnościach, dzięki czemu pozwalają oszczędzić czas, który może być przeznaczony na opiekę nad pacjentami.

Użycie wirtualnych asystentów zmniejsza też ilość błędów i sprzyja przestrzeganiu procedur. Aplikacje pobierają niektóre dane automatycznie, w ustalonych wcześniej porach lub/i przypominają o koniecznych do wykonania krokach, czym dbają o przestrzeganie procedur.

Dane pobierane automatycznie, odpowiednio przetwarzane i przechowywane to także istotny aspekt raportowania. Gdy odchodzi się od dokumentacji papierowej, pomoc wirtualnych asystentów w gromadzeniu danych jest nieoceniona – szczególnie w automatycznym generowaniu raportów.

Przyszłość Wirtualnych Asystentów w ochronie zdrowia

Wszystko wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości będziemy obserwować skokowy rozwój wirtualnych asystentów opartych o technologie głosowe. **

Tutaj szczególne korzyści upatruje się na sali operacyjnej – przykładowo zespół operujący mógłby sprawdzać w ten sposób patogeny unoszące się w powietrzu, mierzyć wilgotność i przeglądać historię dezynfekcji.

Przy wykorzystaniu technologii głosowej w urządzeniach medycznych możliwe byłoby przeprowadzanie niezwykle precyzyjnych zabiegów, tylko z użyciem mowy.

Jak wskazują autorzy opracowania  “Voice Technology in Healthcare”, David Metcalf i Teri Fisher, możliwości są niemal nieograniczone, gdy patrzymy na technologię. Prawdziwą barierą są natomiast przekonannia i sceptycyzm pracowników ochrony zdrowia. Za sprawą pandemii Covid-19 i digitalizacji ochrony zdrowia, sceptycyzm ten będzie jednak malał w kolejnych latach i możemy spodziewać się pojawienia się kolejnych rozwiązań.

***

źródła:

*https://www.checkit.net/blog/benefits-personal-digital-assistants-healthcare

**https://www.gehealthcare.com/long-article/what%E2%80%99s-ahead-for-virtual-assistants-in-healthcare

____________________________________________________________________________________

The project is co-financed by the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Operational Programme 2014-2022.