Badania kliniczne: trendy w 2022

Jakie trendy będą z nami w obszarze badań klinicznych w nadchodzących miesiącach?

Zdalne monitorowanie badań klinicznych, pacjentocentryczne procesy czy rzeczywiste wykorzystanie Real World Data będą nam z pewnością towarzyszych w najbliższych miesiącach.

1. Decentralizacja badań klinicznych

Proces rozpoczęty w 2020 roku, gdy pandemia Covid-19 stawiała pierwsze kroki, zdaje się w roku 2022 przybierać zdecydowane kształty. To już nie są plany czy nieśmiałe próby prowadzenia badań klinicznych w sposób zdalny/hybrydowy, ale konkretne realizacje i kroki podejmowane przez kolejne ośrodki.

Doprecyzowanie regulacji prawnych, pojawianie się profersjonalnego oprogramowania (jak MCR Clinic) w połączeniu z pierwszymu sukcesami ośrodków wdrażających zdalne monitorowanie badań klinicznych, zapowiadają dalszy rozwój trendu.*

2. Digitalizacja łańcucha dostaw

W nadchodzących miesiącach możemy się także spodziewać digitalizacji łańcucha dostaw w sektorze badań klinicznych. Oznacza to rozwój w pełni zintegrowanych narzędzi do zarządzania procesem, minimalizujących pracę ręczną.

Digitalizacja łańcucha dostaw będzie obejmowała m.in. śledzenie statusu i lokalizacji leków w trybie real-time, co ma zwiększyć skuteczność i bezpieczeństwo.

3. Gracze spoza sektora

Przewiduje się, że rok 2022 przyniesie zaangażowanie wielkich firm spoza sektora ochrony zdrowia: Microsoft, Google, Amazon czy Apple. Wejście tych graczy na rynek badań klinicznych będzie miało ogromny wpływ na dostępne technologie i rozwój infrastruktury.

4. Dostęp do Real-World Data

Zmiana regulacji prawnych w połaczeniu z rozwojem technologii sprawia, że w 2022 będziemy świadkami rewolucji w obszarze zbierania i wykorzystywania danych.

Szersze wykorzystanie RWD pozwoli na tworzenie lepiej dobranej grupy pacjentów (w tym na rekrutację pacjentów z rzadkimi chorobami), ale też umożliwi lepszą kontrolę nad całym procesem.

5. Pacjent w centrum badań

Konsekwencją dziejących się zmian, w tym wymienionych wyżej trendów, jest postawienie pacjenta w centrum procesu badań klinicznych. To pacjenci mają najwięcej skorzystać z zachodzących zmian: otrzymają lepszą opiekę, łatwiejszy kontakt z lekarzem, lepiej dobrane leki i szybszą diagnostykę.**

***

źródła:

* https://www.clinicalleader.com/doc/trends-to-watch-in-rwd-dcts-and-cell-gene-trials-0001

**https://www.obviohealth.com/news/4-clinical-trial-trends-for-2022-better-patient-data-with-less-patient-effort

***

The project is co-financed by the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Operational Programme 2014-2022.