Chmura w badaniach klinicznych

Chmura początkiem rewolucji w badaniach klinicznych!

Aktualnie, badania kliniczne przekształcają się z modelu opartego na dokumentach papierowych w system niemal całkowicie elektroniczny. Urządzenia typu „wearables” oraz najnowsze technologie smartfonów umożliwiają elektroniczne zbieranie danych bezpośrednio od uczestników badań klinicznych, pomijając wiele ręcznych i pośrednich kroków. Jednak pomimo pojawienia się modelu badań klinicznych „zdalnie zorientowanych na pacjenta”, cały proces jest dosyć kosztowny i czasochłonny.

Jednym z rozwiązań zastępujących przestarzały model kierowania danymi, przy jednoczesnej eliminacji kosztownego czasu i pracy okazuje się przeniesienie zarządzania badaniami klinicznymi w erę nowoczesności, czyli do „Chmury”!

W szerokiej definicji, chmura obliczeniowa to scentralizowane zarządzanie danymi i aplikacjami na wirtualnych lub internetowych serwerach. 

Chmura posiada ogromny potencjał, aby zapewnić sponsorom badań klinicznych i firmom CRO niesamowitą okazję do poprawy usług dla swoich klientów i ośrodków, do dzielenia się informacjami łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej, a także do poprawy wydajności operacyjnej w tym samym czasie.

Systemy EDC (Electronic Data Capture) oparte na chmurze umożliwiają uzyskiwanie i przesyłanie danych w czasie rzeczywistym oraz natychmiastową informację zwrotną. Oprócz lepszej jakości danych, systemy oparte na chmurze pozwalają na organizację globalnych, wieloośrodkowych i wielojęzycznych badań w jednej bazie danych. 

Obniżenie kosztów badań klinicznych

Szybsze badania zazwyczaj przekładają się na skrócenie czasu i nieuniknione koszty. Dodatkową zaletą technologii opartych na chmurze jest to, że są one zazwyczaj konfigurowalne i posiadają funkcję pay-as-you-go. Niektóre systemy EDC oparte na chmurze mogą nawet zapewnić podstawową technologię dla niskich budżetów z dodatkowymi funkcjami. Pozwala to Sponsorom na efektywne zarządzanie budżetem badania, a personelowi klinicznemu na większą niezależność w budowaniu i zarządzaniu badaniem.

Systemy EDC oparte na chmurze wymagają zazwyczaj minimalnych nakładów finansowych na szkolenia dzięki wysokiej użyteczności i pakietowym rozwiązaniom e-learningowym, co nie tylko obniża koszty szkoleń, ale także wydatki na szkolenia logistyczne.

Ochrona danych pacjenta

Dane utrzymywane w chmurze mogą zawierać osobiste, prywatne lub poufne informacje, które wymagają odpowiednich zabezpieczeń. Prawdopodobnie jedną z największych zalet scentralizowanej chmury, jest możliwość zastosowania wielu warstw zabezpieczeń do wrażliwych danych pacjentów. Dostawcy usług w chmurze mogą wdrożyć środki bezpieczeństwa, w tym ochronę użytkowników i haseł oraz połączenia HTTPS, aby zapewnić bezpieczny i prywatny transfer danych w celu spełnienia rygorystycznych przepisów dotyczących prywatności danych.

Jak wygląda przyszłość chmury w badaniach klinicznych?

Nowoczesne systemy zarządzania badaniami klinicznymi oferują kompleksowe rozwiązania dla wszystkich interesariuszy badań klinicznych. Usuwają one podziały, zwiększają widoczność i ułatwiają scentralizowane monitorowanie i nadzór wymagany do właściwego zarządzania badaniami.

Skracając czas przetwarzania danych i usprawniając administrację badania, pomagają rozwiązać problemy czasowe i finansowe, które nękają firmy CRO w trakcie prowadzenia badań klinicznych. Współpracując z partnerem, CRO mogą skonfigurować i zintegrować rozwiązanie oparte na chmurze, które będzie dla nich najlepsze.

Błędne przekonania na temat ryzyka związanego z przejściem do chmury nadal wpływają na postrzeganie możliwości przekształcenia tej technologii w zakresie badań klinicznych, ale obawy te będą ustępować, w miarę jak korzyści będą coraz bardziej odczuwalne w całej branży.

Źródła:

  • https://www.cleardata.com/news/cloud-clinical-trial-revolution/
  • https://www.clinicalleader.com/doc/pioneering-cloud-computing-for-clinical-trials-0002
  • https://www.nearform.com/blog/5-benefits-of-cloud-based-clinical-trials/
The project is co-financed by the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Operational Programme 2014-2022.