Bezpieczeństwo danych w systemach HIS

Technologie informatyczne (IT) odgrywają coraz ważniejszą i bardziej znaczącą rolę w sektorze opieki zdrowotnej. Bezpieczeństwo danych jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej dla sektora opieki zdrowotnej i całego świata. Liczba przypadków naruszenia poufności danych w służbie zdrowia stale rośnie. Do zabezpieczania danych bardzo przydatna jest chmura obliczeniowa

HIPAA jako metoda zabezpieczenia danych!

Ze względu na problemy z przechowywaniem danych istnieje potrzeba korzystania z komunikacji elektronicznej, dlatego opracowano wiele metod zabezpieczenia danych. Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) jest jedną z metod, które mogą być pomocne w badaniach w dziedzinie opieki zdrowotnej. Na podstawie przechowywanej bazy danych pacjentów w szpitalu lub klinice można opracować metodę konserwacyjną i analityczną, która pozwoli na zachowanie dokumentacji medycznej pacjentów w dobrze zachowanym i odpowiednim środowisku. Metoda ta obejmuje poprawę możliwości pracy poprzez dostarczenie wszystkich niezbędnych informacji o pacjencie. Wszystkie informacje muszą być wyraźnie zidentyfikowane. Ochrona prywatności pacjentów i bezpieczeństwo informacji o nich są najważniejszymi przeszkodami w pozyskiwaniu danych, gdy rozważa się wykorzystanie użytecznych danych zdrowotnych w elektronicznym obszarze opieki zdrowotnej.

System HIS – jakie ma korzyści?

HIS jest systemem, który ma na celu zapewnienie wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi medyczne. Szpitalne Systemy Informacyjne stanowią wspólne źródło informacji o historii zdrowia pacjenta. System musi przechowywać dane w bezpiecznym miejscu i kontrolować, kto może uzyskać dostęp do danych w określonych okolicznościach.

Systemy te zwiększają zdolność pracowników służby zdrowia do koordynowania opieki poprzez dostarczanie informacji o stanie zdrowia pacjenta i historii wizyt w miejscu i czasie, w którym są one potrzebne.

Oryginalnością zgodności HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) jest to, że jest to metoda bardzo bezpieczne danych pacjenta i prywatności, zwłaszcza przyjęcie elektronicznej dokumentacji medycznej. Ponieważ dane mają różne formaty, HIPAA umożliwia stworzenie dobrego formatu, który jest odpowiedni do ułatwienia dostępu do danych i ich kontroli.

Źródła:

https://www.hindawi.com/djournals/wcmc/2019/1927495/

The project is co-financed by the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Operational Programme 2014-2022.