3 powody, dla których pacjenci wolą wirtualne badania kliniczne

Wpływ pandemii COVID-19

W czasie rozwoju pandemii COVID-19, tysiące organizacji zgłaszało zakłócenia w prowadzeniu badań klinicznych, a ponad 42% ośrodków w USA stwierdziło, że ich badania zostały całkowicie wstrzymane. W konsekwencji, doszło do ponownej analizy projektów protokołów na rzecz wirtualnych badań klinicznych, w których priorytetem jest bezpieczeństwo uczestników i zachowanie integralności badań przy jednoczesnym przestrzeganiu wytycznych dotyczących dystansu społecznego.

Wirtualna transformacja, która kiedyś wydawała się radykalnym pomysłem, teraz nabiera tempa. Oczywiście, jest to ogromne wyzwanie dla sponsorów, ale dla pacjentów jest to niezwykle łatwa i opłacalna zmiana. Pacjenci są otwarci na udział w badaniach w czasie pandemii, lecz preferują wykorzystanie środków cyfrowych do zdalnego uczestnictwa. Wygląda na to, że wielu z nich zdaje sobie sprawę z licznych korzyści płynących z wirtualnych badań klinicznych.

Dlaczego pacjenci wybierają wirtualne badania kliniczne?

  1. Bezpieczeństwo: Wizyty w ośrodku są stresujące, zwłaszcza w czasie pandemii

Badanie przeprowadzone przed pandemią wykazało, że prawie 40 procent osób rezygnujących z badań klinicznych uznało wizyty w placówce za „bardzo/nieco” stresujące.  Ponieważ COVID-19 nadal pustoszy Stany Zjednoczone, pacjenci nie tylko stresują się wizytą w przychodni, ale obawiają się, że może ona doprowadzić do zakażenia, dlatego też całkowicie unikają gabinetów lekarskich i szpitali. Od początku pandemii liczba wizyt w gabinetach lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej spadła o 60 procent. Co więcej, ACRP odnotowało alarmujący wzrost liczby zawieszonych badań o 10 procent w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Badania wirtualne eliminują te obawy, pozwalając pacjentom na udział w badaniu z bezpiecznego miejsca zamieszkania, przy zachowaniu wirtualnej komunikacji z zespołem badawczym.

2. Dostępność: brak ograniczeń geograficznych.

W tradycyjnych badaniach klinicznych, pula uczestników jest często ograniczona przez lokalizację ośrodka. Pacjent musi mieszkać w odległości umożliwiającej dojazd, co jest szczególnie trudne, w przypadku populacji wiejskich i podmiejskich rzadko znajdujących się w zasięgu badania.

Eksperymentalne metody leczenia mogą więc być niedostępne dla tych, którzy najbardziej ich potrzebują; 85% pacjentów jest gotowych wziąć udział w badaniach klinicznych, ale prawie 70% mieszka ponad dwie godziny drogi od ośrodka badawczego. Patrząc na fakt, iż przypadku badań wirtualnych nie ma konkretnej lokalizacji, sponsorzy mogą pisać protokoły, które pozwalają pacjentom mieszkać w dowolnym miejscu na świecie. Przykładem jest firma ObvioHealth, która przeprowadziła niedawno całkowicie wirtualne badanie dermatologiczne, w którym wzięli udział uczestnicy z 48 stanów USA.

3. Elastyczność: Mniej zakłóceń w życiu codziennym.

Dla niektórych grup społecznych, takich jak osoby pracujące lub samotni rodzice, trudno jest znaleźć wolny czas. Osoby te mogą mieszkać w pobliżu ośrodka badawczego, ale ich sytuacja życiowa – opieka nad dziećmi lub problemy z ustaleniem harmonogramu – stanowią poważne przeszkody w uczestnictwie w badaniu.

Raport Tufts University z 2018 r. pokazuje, że w ciągu ostatniej dekady znacznie wzrosła złożoność protokołów – całkowita liczba zbieranych punktów końcowych wzrosła o 86 procent. Dane te świadczą o rosnącym obciążeniu pacjentów. Dzięki możliwości wirtualnego udziału w badaniach pacjenci mogą wykonywać zadania w podróży lub w domu, co w niewielkim stopniu zakłóca ich codzienną rutynę.

Co to wszystko oznacza?

Wirtualne badania kliniczne, to nowy trend dotyczący wszystkich tych wizyt, które można odbyć zdalnie i nie wymagają fizycznej obecności w ośrodku.

Wizyty w ośrodkach badawczych stanowią wiele problemów dla sponsorów badań klinicznych, zwłaszcza w czasie trwającej pandemii. Jednak badania mogą być kontynuowane przy minimalnym ryzyku dla wszystkich zainteresowanych, jeśli są prowadzone wirtualnie. Pacjenci szybko się do tego przystosowują, a gdy wirtualność stanie się normą, przekonanie uczestników do udziału w tradycyjnych badaniach będzie trudne. 

Źródła:

https://www.obviohealth.com/news/3-reasons-why-patients-prefer-virtual-clinical-trials

The project is co-financed by the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Operational Programme 2014-2022.