Elektroniczna dokumentacja medyczna – EHR

Czym jest EHR?

Elektroniczna dokumentacja medyczna (EHR) jest cyfrową wersją papierowej karty pacjenta. EHR to zapisy w czasie rzeczywistym, skoncentrowane na pacjencie, które udostępniają informacje natychmiast i w bezpieczny sposób autoryzowanym użytkownikom. Chociaż EHR zawiera historie chorób i leczenia pacjentów, system EHR jest zbudowany w taki sposób, że wykracza poza standardowe dane kliniczne gromadzone w gabinecie świadczeniodawcy i może obejmować szerszy obraz opieki nad pacjentem. 

Systemy EHR są istotną częścią systemów informatycznych w ochronie zdrowia i mogą:

  • Zawierać historię medyczną pacjenta, diagnozy, leki, plany leczenia, daty szczepień, alergie, obrazy radiologiczne oraz wyniki badań laboratoryjnych i testów,
  • Umożliwiać dostęp do narzędzi opartych na dowodach naukowych, które świadczeniodawcy mogą wykorzystywać do podejmowania decyzji dotyczących opieki nad pacjentem,
  • Odpowiadać za automatyzację i usprawnienie przepływu pracy świadczeniodawców

Jedną z kluczowych cech EHR jest to, że informacje zdrowotne mogą być tworzone i zarządzane przez uprawnionych świadczeniodawców w formacie cyfrowym, który można udostępniać innym świadczeniodawcom w więcej niż jednej organizacji opieki zdrowotnej. EHR są zbudowane w taki sposób, aby wymieniać informacje z innymi świadczeniodawcami i organizacjami opieki zdrowotnej – takimi jak laboratoria, specjaliści, zakłady diagnostyki obrazowej, apteki, pogotowie ratunkowe oraz kliniki szkolne i zakładowe – dzięki czemu zawierają informacje od wszystkich klinicystów zaangażowanych w opiekę nad pacjentem.

„EHR przekształcają praktyki lekarskie tak, aby spełniały one potrzeby lekarzy i pacjentów” – Amerykańska Akademia Lekarzy Rodzinnych (AAFP).

Jednym z głównych celów przechowywania wszystkiego w jednym systemie komputerowym jest zwiększenie efektywności dzięki usprawnieniu przepływu pracy i dostępu do informacji. 

Korzyści systemów EHR

Elektroniczna dokumentacja medyczna przynosi daleko idące korzyści. EHR nie tylko upraszcza i upowszechnia zdalny dostęp lekarza do karty, ale także pozwala na znacznie szybsze informowanie go o potencjalnie niebezpiecznych błędach w stosowaniu leków. EHR, który umożliwia wymianę informacji pomiędzy wieloma dostawcami usług medycznych, pozwala również lekarzowi szybko dowiedzieć się o krytycznych wartościach laboratoryjnych. Tego rodzaju wymiana informacji prowadzi do zdobycia wiedzy, która w dłuższej perspektywie stanowi krok w kierunku poprawy ogólnego stanu zdrowia pacjenta. 

W rzeczywistości 78% lekarzy wyposażonych w system EHR twierdzi, że system ten poprawił ogólną jakość opieki nad ich pacjentem.

Rodzaje systemów EHR

Istnieją różne sposoby konfigurowania systemów EHR. Każdy z nich ma swoje wady i zalety, w zależności od unikalnych potrzeb i wymagań praktyki medycznej.

  • System kontrolowany przez lekarza – systemy obsługiwane przez lekarza oznaczają zasadniczo, że wszystkie dane są przechowywane na własnych serwerach lekarza.Posiadanie serwerów na miejscu pomaga również przyspieszyć działanie systemu EHR i sprawia, że jest on bardziej wiarygodnym źródłem informacji.
  • System zdalnie hostowany – systemy zdalnie hostowane przenoszą przechowywanie danych z lekarza na stronę trzecią.Podmiot ten musi zajmować się konserwacją, tworzeniem kopii zapasowych danych i ich bezpieczeństwem. Ten rodzaj systemu przenosi odpowiedzialność za przechowywanie danych poza jednego lekarza lub praktykę lekarską. Takie przeniesienie odpowiedzialności może być atrakcyjne dla mniejszych praktyk lub innych placówek służby zdrowia, które chcą się skupić na gromadzeniu informacji, a nie na ich przechowywaniu. Ten rodzaj systemu eliminuje niektóre problemy informatyczne, które mogą odciągnąć uwagę lekarza od opieki nad pacjentem i jego samopoczucia.
  • Systemy zdalne –  istnieją trzy różne odmiany systemów zdalnych. 
  1. Dotowane – System subsydiowany wymaga współpracy z jakimś podmiotem, który subsydiuje koszt EHR. Na ogół lekarz nawiązuje taką współpracę ze szpitalem, który następnie kontroluje dane.
  2. Dedykowany – System z hostem dedykowanym oznacza, że lekarze przechowują dane EHR na serwerach dostawcy. Serwery te znajdują się zwykle w określonych lokalizacjach. W przypadku tego systemu lekarz nie może kontrolować większości aspektów przechowywania danych.
  3. Chmura – Jednym z najpopularniejszych zdalnych systemów EHR jest chmura, czyli system oparty na Internecie. Lekarz nie musi przechowywać danych na własnych serwerach, lecz sprzedawca przechowuje je „w chmurze”. Oznacza to, że dane są zawsze przechowywane w bezpiecznym miejscu w Internecie i można do nich uzyskać dostęp za pośrednictwem strony internetowej dostawcy.

W XXI wieku rozwój nowoczesnych technologii nie mógł ominąć sektora medycznego. Dostępne dziś rozwiązania telemedyczne, pozwalające na monitorowanie stanu pacjenta całą dobę, przyczyniają się do gromadzenia ogromnej ilości danych, do których brak dostępu byłby marnowaniem potencjału używanych technik. Dlatego tak ważną funkcję pełnią systemy EHR w ochronie zdrowia każdego z nas. W sytuacjach losowych, dane przechowywane w tych systemach, dostępne w każdej chwili, mogą przyczynić się do ocalenia zdrowia bądź życia.

Źródła:

https://synappsehealth.com/pl/articles/i/elektroniczna-dokumentacja-medyczna-systemy-emr-i-ehr/

https://www.definitivehc.com/blog/most-common-inpatient-ehr-systems

https://www.healthit.gov/faq/what-electronic-health-record-ehr