Nowa ustawa w badaniach klinicznych


30 kwietnia b.r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

Przyczynkiem do prac nad projektem jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE.

Polska zobowiązana jest dostosować swoje prawo do tych regulacji. Co
więcej – ustawodawca postanowił zwiększyć konkurencyjność Polski jako miejsca prowadzenia badań klinicznych.

Planowane zatem jest wdrożenie przejrzystych regulacji prawnych, które umożliwią stosowanie europejskich standardów oraz wprowadzenie ułatwień i mechanizmów zachęcających do prowadzenia badań klinicznych w naszym kraju.

Co uregulowano w projekcie?

  1. Postępowanie dotyczące wydania pozwolenia na badanie kliniczne oraz pozwolenia na istotną zmianę badania klinicznego
  2. Zasady powoływania i funkcjonowania Naczelnej Komisji Bioetycznej
  3. Zasady nadawania uprawnień komisjom bioetycznym do przeprowadzania oceny etycznej badań klinicznych
  4. Obowiązki sponsora, głównego badacza i badacza, w tym zasady odpowiedzialności cywilnej
  5. Zasady działania Funduszu Ochrony Uczestników Badań Klinicznych
  6. wysokość i sposób uiszczania opłat związanych z badaniem klinicznym
  7. Zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z badaniem klinicznym
  8. Zasady i tryb przeprowadzania inspekcji badania klinicznego
  9. Mechanizmu wsparcia niekomercyjnych badań klinicznych
  10. Atrakcyjność rynku polskiego dla Badań Klinicznych

Jednym z założeń projektu ustawy jest zwiększanie atrakcyjności rynku polskiego dla prowadzenia badań klinicznych.

Jak ta sytuacja wygląda obecnie?

W 2020 prowadzono w Polsce ok. 600 badań klinicznych.

Choć rynek polski posiada liczne zalety (duża populacja pacjentów,
wykwalifikowana kadra badawcza, silny rynek sponsorów i firm CRO czy wreszcie atrakcyjny poziom kosztów prowadzenia badań w stosunku do krajów Europy Zachodniej), nadal prowadzimy mniej
badań w skali roku
niż np. Czechy czy Węgry – per capita).

Proponowane regulacje mają w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia liczby badań klinicznych prowadzonych w naszym kraju.

The project is co-financed by the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Operational Programme 2014-2022.