Rozwijamy system 2.0

Od kilku miesięcy w MCR Clinic™ intensywnie pracujemy nad wprowadzeniem nowej wersji systemów Clinical Site Manager (CSM™), eSource Remote Viewer (ESRV™), Data Comm. Integrator (DCI™).

Wersja 2.0 będzie miała nową funkcjonalność, ale też przyjaźniejsze layouty i przystępniejszą ergonomię interfejsu.

Wkrótce pojawi się też DEMO.

Najważniejsze funkcjonalności systemu 2.0:

>> Aplikacja mobilna <<

W nowej wersji systemu 2.0 zarówno Clinical Site Manager jak i eSource Remote Viewer będą dostępne w aplikacji mobilnej.

Aplikacje będą wygodne, przyjazne i przejrzyste w użytkowaniu, usprawnią komunikację między ośrodkiem a sponsorem oraz pozwolą na koordynowanie całego badania klinicznego.

Co najważniejsze, zaoszczędzą wszystkim użytkownikom czas.

>> Moduł komunikacyjny <<

Obecnie koniecznością monitorowania badań klinicznych są codzienne maile, telefony i smsy między badaczem a sponsorem.

MCR Clinic™ stworzył moduł komunikacyjny z dynamicznie generowanymi formularzami, co pozwala pracownikom ośrodka, sponsora, CRO i wsparcia technicznego na sprawne kontaktowanie się, powiadamianie i przypominanie o sprawach.

Wdrożenie różnych powiadomień i przypomnień będzie dostępne w formie sms. Większość informacji oraz danych badania lub uczestnika badania będzie generowanych bądź dołączanych do wiadomości w sposób automatyczny.

To wydatnie przyspieszy komunikację, czyniąc ją przyjazną dla użytkowników, pozwali uniknąć błędów oraz doda kolejną warstwę bezpieczeństwa danych.

>> Rozbudowane raporty: generalne i szczegółowe <<

Jest to niezwykle ważna funkcja dla koordynatorów badań i dyrekcji pozwalająca na kontrolowanie całości badań klinicznych odbywających się w danym ośrodku. Przykładowo możliwe będzie sprawdzenie jaki jest postęp każdego badania, ile odbyło się wizyt w danym badaniu oraz łącznie we wszystkich badaniach, którzy pacjenci byli na której wizycie, wygenerowane koszty, ile z nich zostało rozliczone, – zarówno na poziomie pojedynczego badania jak i wszystkich badań.  

Nowa wersja systemu 2.0 pozwoli na wygenerowanie zbiorczego raportu ze szczegółowymi informacjami na temat badania na poziomie zarówno danego badania, jak i pojedynczego uczestnika badania (pacjenta), czy zaangażowanego personelu (badacza, personelu administracyjnego, koordynatora, monitora).

Możliwe będzie pokazanie raportów w formie wykresów adekwatnych do treści raportu (predefiniowanych dla danego typu raportu) lub do wyboru przez użytkownika.

Zapis raportu możliwy będzie w pdf lub w innym formacie. Przykładowo, na poziomie pacjenta, któremu raz na kwartał w badaniu robione są badania laboratoryjne kreatyniny, badacz (lekarz) będzie miał możliwość wygenerowania raportu pokazującego zmianę wyniku na osi czasu.

>> Cennik <<

Nowa wersja Clinical Site Manager umożliwi ustalenie różnej stawki VAT w cenniku oraz marży na każdą pozycję w formie kwotowej lub procentowej.

Dodatkowo możliwy będzie dowolny podział marży w danym badaniu na ośrodek i zespół (na poszczególne osoby).

Możliwa też będzie alokacja kosztu do NFZ lub sponsora, co pozwoli na proste wyodrębnianie procedur z NFZ po to, żeby nie dublowały się rozliczenia ze sponsorem i NFZ.

>> Audit Trail <<

Kluczowa i bardzo ważna funkcjonalność w badanych klinicznych. W nowej wersji systemu Clinical Site Manager zobaczymy zmiany jakie zaszły w systemie, czyli kto, kiedy i gdzie je wprowadził.

Zostaną one zwizualizowane tak, żeby były user friendly, czyli łatwo widoczna historia zmian każdego elementu, bez możliwości przywracania poprzedniego stanu/wersji.

**

Nowa wersja systemów MCR Clinic w wersji DEMO będzie gotowa do przetestowania już wkrótce. O szczegółach poinformujemy na blogu oraz na naszym profilu Linkedin.

The project is co-financed by the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Operational Programme 2014-2022.