Stan badań klinicznych w Polsce – raport

Rynek badań klinicznych w Polsce wydaje się być stabilny a liczba badań utrzymuje się na stałym poziomie. Ogólnoświatowe procesy, ale też czynniki wewnętrzne w kraju sugerują jednak, że silna pozycja Polski może wkrótce zostać zagrożona.

19 maja br. podczas Konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie GCPpl z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych przedstawiono wstępną analizę raportu o stanie badań klinicznych w Polsce.

Raport zwraca uwagę na dotychczasową silną pozycję Polski:

 • Polska plasuje się na 11. miejscu na świecie pod względem udziału w rynku iBPCT (innovative Biopharmaceutical-sponsored clinical trials).
 • Tylko w 2020 roku 25 000 pacjentów w Polsce wzięło udział w badaniach klinicznych.
 • Szacuje się, że Polska znajduje się na 12. światowo i 8. w Europie miejscu pod względem dostępności badań klinicznych dla pacjentów.
 • Wskazuje się na bardzo wysoką produktywność ośrodków prowadzących badania kliniczne – Polska znajduje się na 5 miejscu na świecie pod tym względem.
 • Historycznie Polska pozostawała w tyle jeśli chodzi o start up badania, jednak po 2018 roku plasuje się coraz wyżej w statystykach. Autorzy raportu wskazują, że potrzebna jest większa ilość danych by ostatecznie ocenić, czy obecna pozycja Polski jest stabilna czy to tylko chwilowa poprawa.
 • Istotnym faktem jest, że koszty prowadzenia badań klinicznych w Polsce znajdują się poniżej światowej mediany.
 • Podkreśla się również wysoką pozycję Polski jeśli chodzi o reputację kraju wśród sponsorów i wysoką jakość prowadzonych badań.

Czynniki sprzyjające silnej pozycji Polski w badaniach klinicznych:

 • Wyższa produktywność ośrodków prowadzących badania kliniczne w stosunku do innych, stabilnych rynków.
 • Zcentralizowany system opieki zdrowotnej wraz z kompetentnymi badaczami pozyskującymi i co równie ważne, utrzymującymi, dużą liczbę pacjentów do badań klinicznych.
 • Niższe koszty prowadzenia badań klinicznych w porównaniu z innymi rynkami, w tym niższe koszty start-upu badania.
 • Bardzo dobra, stabilna reputacja Polski jako rynku badań klinicznych o wysokiej jakości badań.

Silna pozycja Polski może być jednak zagrożona

Autorzy raportu wskazują jednocześnie na kilka barier dla utrzymania dobrej pozycji Polski na rynku badań klinicznych. Są to między innymi:

 • Problemy w zdalnym monitorowaniu badań klinicznych.
 • Zawiłości w zasadach finansowania badań.
 • Brak centralnego, odgórnego ośrodka nadzorującego badania kliniczne.
 • Brak adekwatnych regulacji prawnych.

Odpowiedzią na wiele z tych barier może być nowa ustawa o badaniach klinicznych, której projekt niedawno ogłoszono.

Pełen raport ma zostać opublikowany w 2022 roku. Prezentacja przedstawiona na konferencji jest dostępna w formacie PDF pod tym linkiem: RAPORT

***

Raport prowadzony jest na zlecenie dwóch organizacji: Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma oraz Polskiego Związku Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie POLCRO.

The project is co-financed by the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Operational Programme 2014-2022.