Rośnie odsetek zdalnych wizyt monitorujących

Globalna pandemia przyspieszyła przesunięcie ekosystemu badań klinicznych w kierunku zdalnego monitorowania. Wiele organizacji boryka się z różnymi obawami, gdy rozważa wdrożenie zdalnego monitoringu. Jednak proces wdrażania zdalnego monitorowania jest już nie do odwrócenia. 

Badanie  Florence 2021 State of the Industry* wykazało, że w 2020 roku 76% ośrodków i sponsorów zgłosiło, że ponad 50% wizyt monitorujących odbywało się na odległość, w porównaniu z zaledwie 18% w 2019 roku.

Zmiana krajobrazu badań klinicznych

Korzystanie z platform technologicznych do łączenia sponsorów, CRO i ośrodków stworzyło efektywną komunikację i transfer danych, które wcześniej nie istniały. 

Ośrodki, które już korzystały z procesów elektronicznych, były lepiej przygotowane do przyjęcia nowych technologii zdalnego monitorowania lub dostosowania się do nowych przepływów pracy monitorowania w trakcie pandemii. 

Technologia zdalnego monitorowania usprawnia przepływ pracy, poprawia wydajność, umożliwia nadzór w czasie rzeczywistym i zmniejsza obciążenie administracyjne.

Przeszkody przy wyborze technologii zdalnego monitorowania

Punktem spornym dla sponsorów i CRO są zwykle wymagania dotyczące ich wewnętrznego planu monitorowania.

Na przykład, jeśli plan monitorowania wymaga przeglądu danych źródłowych (SDR/V), sponsor potrzebuje dostępu do EMR. Jeśli wybrana przez nich platforma nie obsługuje SDR/V, stanowi to duże wyzwanie. Dane** pokazują, że bezpośredni dostęp do EMR jest nadal dostępny tylko w około 30-40% przypadków.

Porównanie kosztów zdalnego monitorowania z monitorowaniem na miejscu

Na pozór zdalne monitorowanie wydaje się tańsze niż monitorowanie na miejscu — i często tak jest. Zdalne przeglądanie dokumentów eliminuje koszty podróży, zakwaterowania i posiłków, które często towarzyszą wizytom kontrolnym na miejscu.

W ankiecie przeprowadzonej przez IMARC*** wśród ponad 100 specjalistów zajmujących się badaniami klinicznymi, 32% stwierdziło, że zdalne monitorowanie nieco obniżyło ich koszty badań klinicznych, a 23% stwierdziło, że oszczędności były znaczące. 25% stwierdziło, że nie ma to wpływu na koszty.

Koszty wdrożenia oprogramowania monitorującego, a następnie przeszkolenia personelu są znaczące, jednak w dalszej perspektywnie koszt ten szybko się zwraca.

____

*Źródło: https://florencehc.com/downloads/2021-state-of-clinical-trial-technology-industry-report/

** Źródło: https://florencehc.com/learn/blog-posts/how-to-overcome-remote-monitoring-challenges-in-clinical-research

*** Źródło: https://www.imarcresearch.com/blog/cost-of-clinical-trials-remote

The project is co-financed by the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Operational Programme 2014-2022.