Trendy w opiece zdrowotnej: #4 technologia blockchain

W ciągu ostatnich 5 lat blockchain zyskał ogromną popularność niemal od zera. Blockchain jest już z powodzeniem wykorzystywany w wielu obszarach, w tym w badaniach klinicznych.

Czym jest blockchain?

Blockchain to w uproszczeniu zapis transakcji. Jest to cyfrowy rejestr, w którym wszystkie transakcje są odnotowywane w kolejności chronologicznej. Dane z tego rejestru są zdecentralizowane i przechowywane w sieci zreplikowanych, nieustannie synchronizowanych baz danych w wielu kopiach. Co najważniejsze wszystkie dane wejściowe są oznaczone konkretną datą i godziną.*

Blockchain w badaniach klinicznych

Technologia blockchain może znacząco zwiększyć szybkość badań poprzez optymalizację mechanizmów wymiany danych pomiędzy ośrodkami badawczymi. Ta technologia upraszcza również proces zbierania danych od pacjentów, którzy wyrażają zgodę na udział w badaniach klinicznych.

Blockchain pozwala na uporządkowanie wielu informacji o czynnikach, które mogą bezpośrednio lub pośrednio wpłynąć na wyniki badań: o opiece nad pacjentem, o badaniach, o biomarkerach itp. W tym obszarze przydatna będzie właściwość niezmienności blockchainu, przy czym za pomocą technologii można zweryfikować autentyczność danych badawczych.

Korzyści z blockchain dla badań klinicznych

Korzystanie z systemu opartego na blockchain umożliwia przeglądanie wyników badań wiele lat po fakcie i pozwala być pewnym, że dane przechowywane w tym bloku tego łańcucha są w pełni integralne i nie zostały naruszone. Jest to szczególnie ważne w przypadku procesów regulacyjnych lub w przypadku przeprowadzania analiz przyczynowo-skutkowych w celu rozwiązania problemów.**

Ponadto systemy blockchain mają tę zaletę, że są używane w sposób zdecentralizowany.  Dzięki tej technologii dane stają się bardziej dostępne, aktualizacje przeprowadzane są w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybsze wykrywanie zagrożeń, takich jak na przykład pandemia COVID-19. A pewność w zapewnieniu ochrony i kontroli danych pozwoli zwiększyć zaufanie i przyciągnąć więcej osób do badań.

Ograniczenia w stosowaniu blockchain w badaniach klinicznych

W sieciach blockchain pojawiają się ograniczenia przy zwiększaniu ilości danych, na przykład w przypadku rejestracji 20 000 pacjentów, głównie ze względu na możliwości technologii. Jednak niekoniecznie musi to mieć miejsce w przyszłości, ponieważ technologie wciąż ewoluują.***

Dodatkowo systemy blockchain wymagają dobrej łączności Wi-Fi, więc jeśli jest to problem, na przykład w społeczności wiejskiej, wdrożenie takich systemów może stać się wyzwaniem.

Blockchain to innowacyjne rozwiązanie do bezpiecznej decentralizacji badań klinicznych, dzięki czemu podniesie się jakość zapewnianej opieki.

***

Źródła:

* https://www.dataart.com.pl/news/blockchain-w-opiece-zdrowotnej-wyzwania/

** https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/article/150690/bringing-clinical-trials-into-the-new-age-with-blockchain/

*** https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/article/150690/bringing-clinical-trials-into-the-new-age-with-blockchain

The project is co-financed by the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Operational Programme 2014-2022.

The project is co-financed by the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Operational Programme 2014-2022.