Trendy w opiece zdrowotnej: #2 Elektronika noszona

Nieskończone możliwości technologii ubieralnych w opiece zdrowotnej 

Urządzenia do noszenia, elektronika noszona, czy też urządzenia ubieralne — to wszystko polskie nazwy na angielskie określenie wearables/wearable devices. Są to urządzenia umożliwiające monitorowanie parametrów życiowych pacjenta, noszone na ciele jak biżuteria, np. opaski, zegarki czy bransoletki, a nawet ubrania.

Dlaczego wearables są tak potężne? 

  1. Umożliwiają całodobowe monitorowanie pacjentów — niezależnie od tego, czy są w szpitalu, czy w domu.
  1. Mogą zapewniać monitorowanie fizjologiczne podczas badań klinicznych, na przykład w przypadku opracowywania nowych leków.
  1. Są niezbędne w zapobieganiu chorobom. Pomagają wykrywać stany przewlekłe i początki choroby na podstawie spersonalizowanych fizjologicznych danych, co jest szczególnie przydatne w profilaktyce u osób starszych.
  1. Wspierają zdrowe nawyki. Wiele chorób, które najbardziej dotykają pacjentów, są wynikiem decyzji podejmowanych przez całe życie, takich jak cukrzyca, nadciśnienie i choroby serca. Technologię do noszenia można zaprogramować tak, aby pomóc użytkownikom śledzić ich nawyki żywieniowe czy styl życia.

Przykłady wearables devices

Pojawiają się coraz bardziej zaawansowane urządzenia, które potrafią już nie tylko mierzyć rytm serca czy puls, ale też poziom glukozy i nawodnienia organizmu. Ciekawym przykładem wearables są specjalne okulary — używane przez lekarzy w trakcie wykonywania zabiegów, operacji czy badania, pozwalające na szybki dostęp do wyników badań np. tomografii komputerowej.

Coraz powszechniejsze są też urządzenia w postaci tekstyliów, rękawice, opaski, a nawet ubrania.

Covid-19 a wzrost zainteresowań urządzeniami do noszenia

Wybuch pandemii Covid-19 zwiększył zainteresowanie elektroniką noszoną na całym świecie. Ludzie chcą mieć większą kontrolę nad swoim zdrowiem i skłaniają się chętniej ku urządzeniom stale monitorującym parametry życiowe.

W ankiecie przeprowadzonej wśród prawie 8000 dorosłych Amerykanów 43% respondentów stwierdziło, że posiada urządzenie ubieralne, w porównaniu z 33% w 2020 roku.*

Urządzenia ubieralne są już powszechnie stosowane, nie powodują żadnych większych zmian w zachowaniu użytkowników, są wysoce skalowalne i dostępne z punktu widzenia kosztów.

https://www.medicaldevice-network.com/analysis/the-next-phase-for-medical-wearables/

The project is co-financed by the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Operational Programme 2014-2022.