Trendy w opiece zdrowotnej: #3 Virtual Reality

Urządzenia wirtualnej rzeczywistości – Virtual Reality – dają nowe możliwości w badaniach klinicznych: od pomocy pacjentom w radzeniu sobie z bólem po zapewnienie kluczowych szkoleń dla naukowców. 

VR dla pacjentów

Rzeczywistość wirtualna łagodzi ból porodowy

VR jest wykorzystywana we wspomaganiu kobiet poprzez techniki oddychania i relaksacji we wczesnej fazie porodu. Może być też skuteczna w leczeniu osób, które wcześniej przeszły traumatyczne porody. 

Rzeczywistość wirtualna pomaga w rehabilitacji osób po udarze

Neurobiolog Tej Tadi założył MindMaze — firmę neurorehabilitacyjną wykorzystującą VR do ponownego łączenia części mózgu i ponownego trenowania ruchów ciała u pacjentów po udarze. Badania wykazały, że pacjenci korzystający z tej technologii podwoili intensywność treningu w ciągu pierwszych 10 sesji. MindMotion Pro został zatwierdzony przez FDA w 2017 roku i od tego czasu pomógł ponad 1300 pacjentom.*

VR dla naukowców i lekarzy 

Nie tylko pacjenci mogą wiele zyskać na VR — naukowcy też. Przede wszystkim technologia umożliwia im wprowadzanie realistycznych symulacji, dzięki czemu mogą lepiej zrozumieć najlepsze praktyki i techniki leczenia pacjentów.

Rzeczywistość wirtualna może poprawić opiekę diabetologiczną

Pracownicy służby zdrowia w Wielkiej Brytanii testują system VR, ucząc się, jak radzić sobie z pacjentami w nagłych sytuacjach związanych z cukrzycą, doświadczając wirtualnych symulacji.

Rzeczywistość wirtualna może być przydatna w chirurgii nerek

Wykazano, że pacjenci poddawani częściowej nefrektomii odnoszą korzyści z zastosowania sprzętu VR przez chirurgów. W wyniku badań klinicznych z udziałem 92 pacjentów, przeprowadzonych przez naukowców z Jama Network, modelowanie 3D VR w chirurgii skróciło czas operacji, utratę krwi i długość pobytu pacjenta w szpitalu.*

VR to cenny dodatek do wykorzystania narzędzi cyfrowych w badaniach klinicznych. Większe doświadczenie w leczeniu za pomocą VR wśród pacjentów oraz efektywniej wyszkoleni naukowcy z pewnością doprowadzą do rozwoju rzeczywistości wirtualnej na dużą skalę.

___

źródło: https://www.anjusoftware.com/about/all-news/insights/virtual-reality

The project is co-financed by the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Operational Programme 2014-2022.