Droga do zrównoważonego rozwoju w badaniach klinicznych

44,4 do 44,6% światowej emisji gazów cieplarnianych jest uwalniane przez globalny przemysł opieki zdrowotnej. Produkcja i badania leków, wraz z wysokimi kosztami transportu należą do głównych generatorów wysokich kosztów energii w badaniach klinicznych. Nadprodukcja leków i dokumentów jest drugim największym emitentem dwutlenku węgla. Biorąc pod uwagę, że w latach 2021-2022 liczba badań w fazie 0 wzrosła o 59% ze względu na obciążenie globalnych łańcuchów dostaw, szkodliwy wpływ na środowisko staje się jeszcze groźniejszy.

Clinical Trials Arena podaje, że w tej chwili nawet 50-70% produktów leczniczych w onkologii pozostaje niewykorzystanych, pokazując niewydajność zarówno produkcyjną, jak i rozwojową. Naukowcy sugerują, że aby złagodzić ten problem, konieczne może być skupienie się na prognozowaniu zapotrzebowania leków i dostosowywaniu ich do potrzeb pacjentów.

Jak to rozwiązać?

Jednym z rozwiązań sugerowanych przez ekspertów w celu zminimalizowania tego wpływu jest wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI), przewidującej potrzeby pacjenta i dostosowującej się do jego sytuacji medycznej. W ten sposób produkcja leków będzie dostosowana do zapotrzebowania na rynku na poszczególne dawki. Podobne podejście oferuje just-in-time ordering, skupiając się na mniejszych partiach produktu dostarczanych do wybranych miejsc na podstawie danych historycznych i potrzeb klientów. Jednak w przypadku badań klinicznych to rozwiązanie może nie być idealne. Brak możliwości reagowania na nagłe skoki popytu, często w czasie kryzysów, których nie można było przewidzieć na podstawie zgromadzonych danych, naraża pacjentów na większe ryzyko, niż wynikałoby to z utrzymywania większych zapasów.

Przegląd literatury dotyczącej badań klinicznych ujawnia, że wszystkie z nich wskazują na ograniczenie podróży jako główny sposób minimalizacji emisji. Obecnie podróże związane z badaniami są odpowiedzialne za 29 ton CO2. Obejmuje to dłuższe wizyty ośrodków, weryfikację danych na miejscu oraz spotkania zespołów – wiele z nich można by ograniczyć dzięki rozwiązaniom zdalnym. System MCR Clinic rozwiązuje problem podróży związanych z badaczami, monitorami i pacjentami, umożliwiając im zdalny dostęp do eSource w modułach MCR Clinic i redukuje fizyczne wizyty monitorów. Wraz z bardziej pozytywnym wpływem na środowisko, oferuje redukcję kosztów monitorowania do 40%.

Obawy ESG są głównym problemem w różnych branżach. Jednak niektóre z nich rozwiązują je lepiej niż reszta, wprowadzając w życie realne rozwiązania. Wydaje się, że badania kliniczne i przemysł medyczny zaczęły zdawać sobie sprawę z wpływu, jaki techniczna strona ich pracy może wywierać na innych stosunkowo niedawno, ale najwięksi gracze już podjęli działania w tym kierunku. Pfizer zadeklarował osiągnięcie standardu netto-zero do 2040 roku, zmniejszając emisję z podróży służbowych o 25%. Biogen zmniejszył całkowitą ilość odpadów generowanych z ich działalności o 50% w latach 2019-2021. Skupienie się na szybszym reagowaniu na zmiany popytu wydaje się więc słuszną drogą, ale rzeczywiste znaczenie takich wdrożeń będzie można obserwować dopiero w dłuższej perspektywie.

Źródła