Jakie usługi świadczy MCR Clinic?

1. Generowanie dokumentacji źródłowej uczestnika badania

  • pełna wiedza przedstawiona w sposób user-friendly o każdym uczestniku, każdym badaniu, każdym koszcie związanym z procedurami oraz każdej wizycie/procedurze, która musi być przeprowadzona, aby próba była zdrowa
  • zautomatyzowanie procesu zarządzania badaniami klinicznymi – automatyczne pobieranie danych z wykonanych procedur medycznych powiązanych z ustalonym przebiegiem badania

2. Auto-monitorowanie badań klinicznych

  • zdalny dostęp do dokumentacji źródłowej przy dostarczaniu 100% SDV w każdym badaniu klinicznym
  • zautomatyzowanie procesu monitorowania badań klinicznych ze znacznie zmniejszoną liczbą fizycznych wizyt w Ośrodku