Czy tylko badacz ma korzyści z systemu MCR Clinic?

System CSM jest głównym narzędziem pracy dla badacza i jego zespołu, ale korzyści mają również Dyrektorzy Ośrodków, Finansowi czy ds. Badań Klinicznych. 

Proponujemy pełną wiedzę o wszystkich prowadzonych badaniach klinicznych, która jest dostępna w każdym momencie. Zapewniamy  pełną kontrolę finansową nad każdą wykonaną procedurą: wymaganą, opcjonalną lub dodatkową – wszystkie są odznaczone w systemie MCR Clinic a rozliczenia ze Sponsorem obywają się płynnie i bez opóźnień. 

Dzięki zautomatyzowaniu pracy Ośrodek zwiększa swoją produktywność, tym samym mając możliwość prowadzenia wielu badań klinicznych i rekrutowania większej ilości uczestników.