Co się kryje pod określeniem „rodzina systemów MCR Clinic™”?

MCR Clinic stworzył zintegrowany system do zarządzania i zdalnego monitorowania badań klinicznych:

  • MCR Clinical Site Manager™ (CSM™) – system dla zarządzających ośrodkami i koordynatorów badań do efektywnego kontraktowania, nadzoru i rozliczania.
  • MCR eSource Remote Viewer™ (eSRV™) – system dla zespołów projektowych do zdalnego monitoringowania badań w modelu hybrydowym.
  • Data Communication Integrator (DCI™) – system bezpiecznej i automatycznej wymiany danych między różnymi systemami używanymi w badaniach klinicznych.