Czy All-in-One oznacza, że nie potrzebuję innych systemów IT?

Nie. W badaniach klinicznych wykorzystuje się wiele systemów i tak nadal pozostanie natomiast nasze rozwiązanie MCR Clinic™ zawiera w sobie połączone funkcjonalności CTMS, eTMF, w tym ISF oraz Remote Monitoring, a także umożliwia łączenie i wymianę danych z z innymi systemami (m.in. szpitalnymi, laboratoryjnymi, eCRF).

Obecnie częstym problemem jest rozproszona informacja i niepełna wiedza na temat prowadzonych, czy monitorowanych badań. Dzięki MCR Clinic™ taki stan rzeczy staje się przeszłością, ponieważ kluczowe dane gromadzone są w jednym miejscu (All-in-One), a kontraktowanie, zarządzanie i monitorowanie okazuje się o wiele łatwiejsze – na każdym poziomie zarządczym i organizacyjnym.

MCR Clinic™ jest rozbudowanym systemem zawierającym wszystkie funkcjonalności potrzebne od etapu negocjacji, przez tworzenie planu badania, cennika, dalej bieżące zarządzanie i zdalne monitorowanie badań, aż po rozliczenie wykonanych/zakontraktowanych usług. Odpowiada na wspólne potrzeby ośrodków prowadzących badania kliniczne, jak i sponsorów i firm CRO. #modelhybrydowy