Co to jest #automatyzacja?

#automatyzacja jest przyszłością badań klinicznych, pandemia przyspieszyła zwrot w kierunku zdalnego monitoringu badań klinicznych. Praca w tym modelu wymaga narzędzi informatycznych nowego typu. Kluczową składową modelu hybrydowego jest zmniejszenie fizycznych wizyt monitorów w ośrodkach prowadzących badania kliniczne poprzez automatyzację eSource Data Verification, co jest znaczącym udogodnieniem w pracy badaczy jak i monitorów.

MCR Clinic niesie ze sobą szereg korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron. Fizyczne wizyty w ośrodku zostają ograniczone do niezbędnego minimum a ryzyko popełnienia błędów zostaje zminimalizowane przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu czasu, jaki jest potrzebny na wzajemną komunikację zespołów badawczych i projektowych.

#automatyzacja podnosi komfort i efektywność pracy badaczy oraz CRA. Ilość wzajemnych kontaktów ulega ograniczeniu ale rośnie ich jakość.