Czy jest możliwość rozróżnienia elementów leczenia z tym samym kodem ICD-9?

Tak, system Clinical Site Manager™ automatycznie mapuje procedury lub inne zdarzenia z HIS poprzez wykorzystanie kodu ICD-9 oraz umożliwia badaczowi ręczną weryfikację poprawności i przypisanie do odpowiedniej wizyty (przypięcie lub odpięcie).