Czy będzie możliwość importu elementów leczenia bez przypisanych kodów ICD-9?

Tak, aczkolwiek zalecane jest aby elementy leczenia posiadały przypisane kody ICD-9. Jeżeli zostaną zaimportowane elementy leczenia bez przypisanych kodów ICD-9 wówczas można je będzie uzupełnić w systemie .