W którym miejscu zachodzi anonimizacja danych pacjentów?

MCR Clinic pracuje na danych zanonimizowanych i takie pozyskuje. Anonimizacja przebiega na infrastrukturze szpitala. 

Dane przeprowadzonych konsultacji i wykonanych zabiegów zostają pozbawione wszelkich danych osobowych umożliwiających identyfikację pacjenta. Zaimportowane do systemu MCR Clinic dane medyczne nie przechowują danych personalnych pacjentów biorących udział w badaniach, które pozwalałyby na ich bezpośrednią identyfikację.