Na jak długo MCR Clinic™ zapewnia dostęp do oprogramowania?

Bezterminowo. Po zakończeniu badania zespół badawczy posiada nadal dostęp do wszystkich danych badania i pacjentów w trybie do odczytu oraz ma możliwość pobrania potrzebnych zestawień i raportów.