Czy systemy MCR Clinic™ są bezpieczne?

Tak, oferujemy w pełni bezpieczne rozwiązanie w oparciu o chmurę Azure firmy Microsoft. Systemy MCR Clinic™ spełniają najwyższe wymagania dotyczące informatycznych systemów medycznych w infrastrukturze Cloud i Software-as-a-Service (Microsoft Azure, FHIR Fast Healthcare Interoperable Resource, HL7 CDA i wyższe do przechowywania i wymiany danych medycznych).