Czy systemy MCR Clinic™ są zoptymalizowane pod kątem pobierania danych?

Tak, pobieranie danych odbywa się raz na dobę w celu zweryfikowania i zachowania integralności danych. Aktualizacja danych odbywa się wtedy, kiedy system szpitalny jest najmniej obciążony, czyli w nocy.