Jak MCR Clinic™ pobiera dane z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej?

Dane EDM są pobierane z systemu HIS poprzez bezpieczne połączenie (VPN) pomiędzy naszym systemem a systemem szpitalnym. Interfejsem połączenia jest udostępniony widok bazy danych lub programowalny interfejs API – w obu przypadkach ograniczamy zakres danych do minimum i dane te są zanonimizowane.