Autor: Krystyna Antolak

Rozwijamy system 2.0

Od kilku miesięcy w MCR Clinic™ intensywnie pracujemy nad wprowadzeniem nowej wersji systemów Clinical Site Manager (CSM™), eSource Remote Viewer (ESRV™), Data Comm. Integrator (DCI™). Wersja 2.0 będzie…